udsnit Perspectacles The Game

Vi udvikler velfærdsteknologiske designløsninger, som styrker og selvstændiggør mennesker i deres hverdag.
Kontakt os til en snak om hvordan vi løser din problemstilling gennem brugerindvolvering

Test person prøver briller

Gennem brugerinddragelse sikrer vi, at I kommer frem til den bedst mulige løsning.
Vi rådgiver på sidelinjen eller styrer hele processen og arbejder bl.a. med personas og design games.

Test person prøver fitness maskine

Ved hjælp af tests og simulationsværktøjer finder vi forbedringsmuligheder,
så jeres produkt/service/fysiske rammer kan bruges af en større brugerflade.

Test person læser med  simulationsbriller på

Gennem målrettede workshops giver vi dig og dit team en forståelse for jeres specifikke brugere/borgere.
Resultatet er konkrete værktøjer, som I kan bruge i jeres daglige arbejde.

anatomi af øjet

Vi er med fra start til slut, når der skal udvikles en ny designløsning.
Alle designprocesser tager udgangspunkt i brugerne, hvilket garanterer brugbare løsninger og mere velfærd.

Partnere