Augmented reality-projekt træder fine skridt fremad

7. oktober 2017

Ballast CPH’s projekt med at lave en augmented reality udgave af simulationsbrillerne Perspectacles har været i gang i et par måneder, og den første prototype er netop blevet testet. Men hvordan har processen været indtil nu og hvad skal der ske?

Ballasts digitale synssimulation testes

Siden Synoptik-Fonden donerede et sponsorat til udviklingen af en augmented reality-app i august, har der været fart over feltet i projektet. Første skridt var at finde ud af præcis, hvad appen skulle kunne og indeholde og dernæst at finde det firma, der skulle udvikle den.

For at finde ud af, hvordan appens filtre skulle se ud, fik vi en hånd af optometristuderende fra Københavns Erhvervsakademi på en workshop i oktober.

- De studerende gav nogle gode og faglige input til, hvordan appens filtre skal se ud, så de simulerer de forskellige synsnedsættelser så præcist som muligt, fortæller Michala Mathiesen, der er direktør i virksomheden Ballast CPH og tovholder på projektet.

Metropol giver også input

 

Appen blev også hjulpet godt på vej af fysioterapeut-, radiograf-, sygeplejerske-, og ergoterapeutstuderende fra Professionshøjskolen Metropol. De gav gode input omkring, hvad man skal lære, og hvordan appen kan bruges. Ifølge Michala Mathiesen hjalp de studerende Ballast CPH med at spore sig ind på de brugsscenarier, appen kan bruges i.

- Det er vigtigt, at vi kan få input til, hvad der gør appen relevant i forhold til uddannelsen af studerende og senere i det professionelle erhvervsliv som sundhedsprofessionel, siger Michala Mathiesen, og fortsætter.

- Det er et spændende projekt, fordi vi gennem dette projekt finder ud af, hvad AR kan i læringssammenhænge i og udenfor synsverdenen.

Appen starter med tre synsnedsættelser

I den første prøvefase vil appen simulere tre forskellige synsnedsættelser, nemlig grøn og grå stær samt Aldersrelateret Macula Degeneration, hvor man mister sit centralsyn. Michala Mathiesen fortæller, at de tre første filtre er valgt, fordi de har en ting til fælles.

- De tre øjensygdomme, som vi har valgt, at appen til en start skal indeholde, rammer oftest ældre personer, og derfor er det et godt udgangspunkt for appen, siger Michala Mathiesen.

Appen kommer desuden til at give brugeren mulighed for at skrue op og ned i stadier, så man får en præcis fornemmelse af, hvordan synsnedsættelsen opleves efterhånden som sygdommen udvikler sig og forværrer synet.

Test af første prototype

Feedbacken fra de studerende fra KEA og Metropol blev bragt videre til Serious Games Interactive, som er det firma, der står for udviklingen af vores augmented reality-app.

Den 30. oktober kunne Ballast CPH besøge Serious Games for at teste den første prototype af appen. Denne prototype skal tilbage til de studerende på KEA, som skal undersøge, om filtrene i appen illustrerer øjensygdommene så præcist, som det er muligt. De tester appen i deres klinik på optometriafdelingen på KEA. Her har de adskillige maskiner og andre redskaber, for eksempel synstavler og lignende.

Derudover bliver prototypen også testet af studerende og færdiguddannede sundhedsprofessionelle i Praksis- og Innovationshuset på Metropol Professionshøjskole i december måned.

Disse møder deltager app-udviklerne også på, og de vil tage feedbacken direkte med tilbage til kontoret og rette appen til.

Udviklingen af appen skrider fremad med høj hastighed, og den første udgave af appen forventes klar i starten af det nye år.