FÆLLESSKaber på trods


 
 
 
En post-it med teksten: Borgerfortællinger på film

 

I projektet Fællesskaber på trods giver vi ordet til de ældre mennesker, som vores arbejde er til for. I en række borgerfortællinger optræder ældre mennesker med nedsat syn og andre sanseforandringer og fortæller om deres liv og vilkår. En situation, som mange ældre desværre deler, er ensomhed. I Danmark er ensomhed mest fremtrædende blandt unge mennesker under 24 og ældre mennesker over 75. Det er en alvorlig sag. Ifølge Sundhedsprofilen 2017 er 2.200 ekstra dødsfald om året relateret til ensomhed, ligesom ensomme oftere end andre går til læge og har brug for pleje og behandling. Det er endnu en god grund til at bekæmpe ensomhed.

Fortællingerne optages på video og fokuserer på:

  • Da sanseforandringen satte ind

  • Mødet med samfundet og sundhedssystemet

  • Social eksklusion og ensomhed

Formålet med projektet er at sikre bedre behandling af ældre med nedsatte funktioner og på den måde også bekæmpe den ensomhed og sociale isolation, som mange oplever, når syn, hørelse eller andre sanser svækkes på grund af sygdom eller med alderen.

Videoerne skal bruges som led i uddannelsen og efteruddannelsen af sundheds- og plejeprofessionelle og til generel oplysning. På den måde får de ældre borgere selv en stemme i forhold til at styrke omgivelsernes forståelse for deres situation. Det behov kender vi fra andre projekter, hvor ældre i vid udstrækning udtrykker ønske om netop forståelse for deres forhold.

Skal din organisation eller virksomhed være vores næste projektpartner? Kontakt os på info@ballastcph.dk eller +45 50 69 64 65.

Siden er sidst opdateret d. 7. september 2018

PROJEKTFAKTA

Periode:
aug 2018 - dec 2018

Samarbejdspartnere:
Fonden Ensomme Gamles Værn (EGV), Aktivitetscentret i Thorsgade (Københavns Kommune), Solterasserne (Københavns Kommune) og Zevegraf

Finansiering:
Fonden Ensomme Gamles Værn (EGV)

Kontaktperson:
Louise Folker
lf@ballastcph.dk
Tlf. 50 69 64 65

Mere information:
Artikel: Ensomme Gamles Værn støtter Ballast-projekt

Artikel: Fællesskaber er altafgørende

Fonden Ensomme Gamle Værns hjemmeside