borgernær ældrevelfærd


 
 Undervisning med Ballast
 
 

I Ballast tror på, at der skal gøres op med den silotænkning, der til tider ses i sundhedsvæsnet. I stedet skal der en tværfaglig indsats til i arbejdet med og for de ældre borgere. I Ballast fungerer vi som et bindeled mellem kommuner, uddannelsesinstitutioner, organisationer og privatpersoner. Sådan sørger vi for at vores værdiskabende knowhow og socialt bæredygtige og løsninger bliver udbredt i hele samfundet. 

Vi arbejder for tilgængelighed, livskvalitet og forståelse for ældre mennesker med nedsat syn og andre sanseforandringer - og helt afgørende inddrager vi borgerne selv i alle projektprocesser. På den måde sikrer vi løsninger, som både adresserer de ældres udfordringer og fungerer i praksis.

Ældre borgeres livsfortællinger og erfaringer med synsnedsættelser sætter vi for eksempel i spil i projektet Et svagsynsvenligt Danmark - Borgerfortællinger. I projektet fortæller de ældre mennesker og pårørende om synsproblematikker, og med korte videoer bliver disse erfaringer og tanker formidlet til studerende på de sundhedsfaglige uddannelser og efteruddannelser. På den måde får de ældre indflydelse på både plejepersonalets synsfaglighed og på arbejdet med at forbedre deres livsvilkår. Projektet udføres i samarbejde med Øjenforeningen og med støtte fra Ensomme Gamles Værn i 2018.

Et specifikt område indenfor ældrevelfærd er forebyggelse af faldulykker, som er et massivt folkesundhedsproblem og fører til nedsat mobilitet, reduceret social kontakt, tab af funktionsevne, afhængighed af offentlige ydelser og ikke mindst øget dødelighed. I projektet Digital synssimulation udvikler vi et tværfagligt uddannelsesforløb til sundhedsfaglige uddannelsesinstitutioner. Formålet er, at alle fagfolk er rustet til at imødekomme ældre borgere med nedsat syns behov i forhold til ikke at falde. Vi bruger AR/VR-teknologi (augmented og virtual reality) for at give de studerende og professionelle en kropslig oplevelse af, hvad eksempelvis belysning og kontrastfarver betyder for mennesker med nedsat syn. Det skaber forståelse og sætter fokus på problemer, der kan løses. Eksempelvis uhensigtsmæssig indretning af et plejehjem som udgør en væsentlig faldrisici. Projektet udføres i samarbejde med Nedsatsyn.dk, Øjenforeningen, Praksis- og Innovationshuset ved Metropol, optometriuddannelsen ved Københavns Erhvervsakademi og Serious Games Interactive i 2018 og med midler fra Synoptik-Fonden.

Samtidig holder vi workshops, der sigter mod at gøre hele Danmark svagsynsvenligt ved at udbrede viden og forståelse med udgangspunkt i vores synssimulationer. Vi er ofte i felten, hvor vi besøger synskonsulenter, organisationer, optikere, sundhedsvidenskabelige uddannelsesinstitutioner og pårørende til mennesker med nedsat syn. Vores workshops skaber nødvendig viden eksempelvis blandt synskonsulenter, der kan målrette deres indsats til den enkelte borger, når fysioterapeuter skal afhjælpe synsrelaterede skader og ikke mindst når det samlede sundhedsvæsen skal forebygge faldulykker blandt ældre borgere.

Skal din organisation eller virksomhed være vores næste projektpartner? Kontakt os på info@ballastcph.dk eller +45 50 69 64 65.