designfacilitering

Sidder I fast i en designproces, eller vil I blive skarpere i udviklingsarbejdet og opnå bedre løsninger? Vi hjælper jer med at gå den succesfulde vej fra idé til implementering.

SÆT SKUB I JERES DESIGNPROCES

Vores metode sikrer bæredygtige projekter forankret i virkelighedens problemstillinger. Vi inddrager jer og jeres brugere i udviklingen fra idé til endelig implementering, og vi leder komplekse projekter, som genererer stor værdi.

To af vores designkonsulenter i gang med en identifikation af problemstillinger.

To af vores designkonsulenter i gang med en identifikation af problemstillinger.

BRUG OS I HELE JERES PROCES - ELLER TIL AT HÅNDTERE DELE AF DEN

Vi kan hjælpe jer igennem følgende faser:

IDENTIFIKATION AF PROBLEMSTILLINGER

Komplekse problemer er ofte overvældende, og de kan stoppe en proces, fordi der ligger andre problemer til grund for den overordnede udfordring. Vi sørger for, at I starter det rigtige sted.

RESEARCH, TEST OG ANALYSE AF EKSISTERENDE PRAKSIS

Vi afdækker, hvorfor jeres produkt, service, proces eller projekt ikke giver det forventede udbytte, og klæder jer på til at ændre den situation.

IDÉGENERERING OG KONCEPTUDVIKLING

Går jeres idéudvikling trægt eller så flyvende, at den skaber forvirring? Vi bruger vores professionelle værktøjskasse for at sikre effektiv idé- og konceptudvikling. Læs mere på bagsiden om værktøjerne.

PROTOTYPING OG MOCK-UPS

Gode ideer skal afprøves for at undersøge, om de fungerer. Vi sørger for hurtig prototyping og mock-ups, som generer den umiddelbare feedback, der er afgørende for den videre designproces.

TILPASNINGER OG TEST

Vi designer tests og identificerer de tilpasninger, som gør jeres løsning implementerbar. Vi tester helst direkte med brugere og faciliterer processen frem til den færdige analyse.

IMPLEMENTERING OG FORANKRING

Jeres endelige løsning skal forankres og implementeres i de rigtige rammer. Det gør vi med dialog, sparring og brugerinddragelse. Det sikrer alles deltagelse, så den nye løsning fungerer effektivt.

Modellen viser Ballasts designproces fra ‘Identifikation af problemstillinger’ til ‘Implementering og forankring’

Modellen viser Ballasts designproces fra ‘Identifikation af problemstillinger’ til ‘Implementering og forankring’

 

HVAD KAN EN EKSTERN DESIGNKONSULENT?

Det giver fx god mening at bruge en ekstern designkonsulent fra Ballast, når I...

... har behov for, at der bruges metoder, som I ikke selv mestrer eller kender, eller I ikke selv har erfarne udviklings- og designingeniører i jeres team.

... er utrænede i at inddrage brugere i udvikling og test.

... er usikre på, om I er kommet helt til bunds i jeres kerneproblem og har fået identificeret de bagvedliggende udfordringer.

... ikke selv har udnævnt en projektleder eller vil være sikre på, at I kommer i mål ud fra en god struktur, formidling og overholdelse af planen.

... vil træde i baggrunden som leder, så medarbejdere og/eller brugere har lettere ved at komme til orde.

 

DET SIGER ANDRE

Ballasts vidensprodukter og simulationsløsninger har stor relevans i uddannelsen og efteruddannelsen af fagpersoner på tværs af det sundhedsfaglige område. Deres løsninger skaber forudsætninger for bedre pleje og forebyggende indsats fx i forhold til faldulykker. Derfor ser vi frem til at arbejde endnu mere sammen.
— ANN RASMUSSEN / PROJEKTLEDER PRAKSIS- OG INNOVATIONSHUSET
Ballasts arbejde for at sikre en dybdegående viden om borgere med synsnedsættelser blandt sundheds- og plejepersonale er både nytænkende og tiltrængt. Deres arbejde er værdifuldt, forandringsskabende og professionelt.
— MARIJKE VITTRUP / DIREKTØR ØJENFORENINGEN

HVAD KOSTER DET?

Prisen afhænger af opgaven, men starter ved 10.000 kr ekskl. moms. Kontakt os for et konkret tilbud - vi starter altid med en uforpligtende snak.

Værktøjskasse baggrund.PNG

BALLASTS VÆRKTØJSKASSE

MAPPING, INTERVIEWS OG OBSERVATIONER


Vi identificerer problemstillinger i jeres situation

med mapping, interviews og observationer og

inddragelse af brugere og eksperter

CO-DESIGN WORKSHOPS, PERSONAS OG DESIGN GAMES

Vi faciliterer workshops, hvor vi sammen udfolder

problemstillingerne. Vi udvikler personas og design

games, så vi kan dykke ned i udfordringerne

og begynde at udvikle løsningsstrategier.

SIMULATIONER, TESTS OG BRUGERREJSER

Vi afprøver ideer, koncepter og prototyper. Sådan

sikrer vi forandringsskabende løsninger sammen

med brugerne.

KONCEPTUDVIKLING, PROTOTYPING OG FÆRDIG LØSNING

Vi udvikler skitser, modeller og mock-ups, så

brugere kan teste ideer og delresultater. Det sikrer

helstøbte og implementerbare løsninger.