DIGITAL TILGÆNGELIGHEDSVURDERING MED WCAG 2.1

Digital tilgængelighed: På illustrationen ses et ikon for en computer og en smartphone.

Digital tilgængelighed: På illustrationen ses et ikon for en computer og en smartphone.

HVORFOR DIGITAL TILGÆNGELIGHED?

I 2018 trådte EU’s direktiv ’Tilgængeligheden af offentlige websteder og mobilapplikationer’ i kraft. Tilgængelighed er med til at sikre, at alle kan være med. EU har udarbejdet 75 tilgængelighedskriterier, der sikrer at EU-borgere med funktionsnedsættelser kan tilgå alle offentlige digitale løsninger.

WCAG står for Web Content Accessibility Guidelines og omfatter både hjemmesider, apps og downloadede dokumenter. I første omgang gælder direktivet kun for offentlige digitale løsninger, men kommer i 2025 også til at gælde for større private virksomheder.

Hos Ballast tilbyder vi at lave en tilgængelighedsvurdering af jeres digitale løsning (hjemmesider, apps, downloadede dokumenter) så I ved hvad der skal gøre for at leve op til WCAG 2.1.

LEVER JERES DIGITALE LØSNINGER OP TIL WCAG 2.1?

Er I i tvivl om jeres løsninger lever op til EU direktivet (WCAG 2.1), så tager Ballast meget gerne et indledende møde med jer.

For at leve op til EU direktivet (WCAG 2.1) skal jeres digitale løsninger bl.a. kunne håndtere brugere, der gør brug af zoomfunktion og skærmlæser, samt brugere, som navigerer på jeres løsning, uden brug af mus, eksempelvis via tastatur eller øjenstyring.

Hos Ballast arbejder vi for og med slutbrugerne for at sikre tilgængelighed. Den brugerinddragende tilgang sikrer, at vores tilgængelighedsvurderinger lever op til WCAG 2.1 kriterierne samt øger den generelle brugervenlighed.

TILGÆNGELIGHEDSTESTS - HVORFOR TESTE MED BRUGERNE?

Automatiske løsninger kan til dels finde problemområder i forhold til EU direktivet. Ved at inddrage en bredspektret brugergruppe i undersøgelsen af jeres løsning, sikrer Ballast, at den lever op til WCAG 2.1, og højner deslige den generelle brugeroplevelse, se illustrationen nedenfor.

Ved udførsel af tilgængelighedstests med udvalgte brugergrupper, undersøger vi, om brugerne kan navigere optimalt på den digitale platform. Ved at tage højde for forskellige brugergrupper, inviterer I flere brugere til jeres platform, som dermed føler sig inkluderede, hvilket er første skridt på vejen til en bredere kundegruppe.

Brugeroplevelse på websiden: Illustrationen viser Ballasts tilgang til den digitale tilgængelighedsvurdering som inddrager brugere fra Ballasts Borgerpanel. I første fase er der fokus på at overholde de lovmæssige kriterier fra WCAG 2.1. Inddragelsen af brugerne i første fase, giver altid et fokus på brugervenligheden som supplement til hvorfor WCAG 2.1 skal overholdes. I anden fase uddybes de udfordringer der er med brugervenligheden, for yderligere brugergrupper, der tilsammen øger brugeroplevelsen på websiden og sørger for at det ønskede budskab kommer frem.

Brugeroplevelse på websiden: Illustrationen viser Ballasts tilgang til den digitale tilgængelighedsvurdering som inddrager brugere fra Ballasts Borgerpanel. I første fase er der fokus på at overholde de lovmæssige kriterier fra WCAG 2.1. Inddragelsen af brugerne i første fase, giver altid et fokus på brugervenligheden som supplement til hvorfor WCAG 2.1 skal overholdes. I anden fase uddybes de udfordringer der er med brugervenligheden, for yderligere brugergrupper, der tilsammen øger brugeroplevelsen på websiden og sørger for at det ønskede budskab kommer frem.

PROCESSEN OMKRING EN DIGITAL TILGÆNGELIGHEDSVURDERING

1.I kontakter Ballast, som laver en gennemgang af jeres digitale løsning for at få et overblik over den generelle tilgængelighed. På baggrund af dette udarbejdes der et uforpligtende tilbud på en samlet tilgængelighedsvurdering udført af Ballast.

2.Ved accept af tilbuddet påbegynder Ballast designet af en tilgængelighedsvurdering specifikt til jeres løsning. En tilgængelighedsvurdering består typisk af brugertests, en teknisk gennemgang og en samlet vurdering af tilgængeligheden.

3. I får en samlet rapport med tilgængelighedsvurderingen af jeres digitale løsning. Rapporten indeholder en prioriteret handleplan for, hvordan I får jeres digitale løsning til at leve op til EU direktivet (WCAG 2.1), alt imens I sikrer en generel brugervenlighed.

Ved påbegyndt og udført tilgængelighedsoptimering kan I tilføje et af Ballasts WCAG 2.1 compliant-
stempler på jeres digitale løsning.