ET SVAGSYNSVENLIGT DANMARK -
FÆLLESSKab på trods AF SYNSBARRIERE


 
 
 
Et screenshot fra en af de producerede kortfilm, som viser Ruth på det aktivitetscenter hvor hun kommer.

AT UNDGÅ ISOLATION OG MINDSKE ENSOMHED

Med projektet “Et svagsynsvenligt Danmark’’ har vi ønsket at skabe bedre betingelser for, at ældre mennesker, som lever med synsnedsættelser, kan indgå i fællesskaber og sociale relationer. Formålet har været at nuancere og menneskeliggøre det generelle billede af aldersrelaterede synsnedsættelser og sætte fokus på, at det ofte er ganske enkle løsninger, der kan forbedre de ældres livskvalitet, skabe adgang til sociale fællesskaber og mindske ensomhed.

UDARBEJDELSE AF VIDEOMATERIALE

Vi har ønsket at mindske de fysiske, følelsesmæssige og sociale konsekvenser som en synsnedsættelse kan føre til ved at geare sundheds- og plejepersonale til bedre at kunne imødekomme denne gruppe af ældre. Det har vi gjort gennem forskellige borgersamtaler i form af workshops og efterfølgende videointerviews på Plejecentret Solterrasserne, Aktivitetscenteret Solterrasserne og i et privat hjem hos Gurli. På den måde repræsenterer de medvirkende både forskellige aldre, øjendiagnoser og funktionsniveauer. Det er der kommet en masse viden og tre kortfilm ud af, nemlig filmene:

- Når synet driller

- Synet og det sociale liv

- Mødet med sundhedssystemet

TIL UDDANNELSE OG EFTERUDDANNELSE

Videoerne skal bruges som led i uddannelsen og efteruddannelsen af sundheds- og plejeprofessionelle og til generel oplysning. På den måde får de ældre borgere selv en stemme i forhold til at styrke omgivelsernes forståelse for deres situation. Det behov kender vi fra andre projekter, hvor ældre i vid udstrækning udtrykker ønske om netop forståelse for deres forhold.

Vil du vide mere om projektet eller er du interesseret i videoerne til dit undervisningsmateriale? Så kontakt os og læs mere om uddannelsespakken: ‘Færdigheder i Syn og Gerontologi’ på dette link her.

Se et sammenklip af de tre videoer her:

Skal din organisation eller virksomhed være vores næste projektpartner? Kontakt os på info@ballastcph.dk eller +45 50 69 64 65.

Siden er sidst opdateret d. 7. februar 2019

PROJEKTFAKTA

Periode:
aug 2018 - dec 2018

Samarbejdspartnere:
Fonden Ensomme Gamles Værn (EGV),

Solterrasserne Aktivitetscentret (Københavns Kommune),

Plejecentret Solterrasserne (Københavns Kommune)

Zevegraf

Finansiering:
Fonden Ensomme Gamles Værn (EGV)

Kontaktperson:
Helle Vedø
hv@ballastcph.dk
Tlf. 50 69 64 65

Mere information:
Artikel: Ensomme Gamles Værn støtter Ballast-projekt

Artikel: Fællesskaber er altafgørende

Fonden Ensomme Gamle Værns hjemmeside

Undervisningspakken: Færdigheder i syn og gerontologi