Forebyggelse af faldulykker


 
 Person hjælper anden person op efter faldulykke
 
 

Faldulykker er et massivt folkesundhedsproblem. Ulykkerne fører til nedsat mobilitet, reduceret social kontakt, tab af funktionsevne, afhængighed af offentlige ydelser og ikke mindst øget dødelighed. Når ældre borgere falder har det store menneskelige og samfundsmæssige konsekvenser. Det betyder ikke, at man falder fordi man er gammel. Ældre borgere falder som følge af aldersrelaterede sygdomme og risici, som ofte kan behandles og forebygges.
 

Med midler fra Synoptik-Fonden i ryggen arbejder vi for at skabe og etablere et tværfagligt uddannelsesforløb til sundhedsfaglige uddannelsesinstitutioner. Formålet er, at alle fagfolk, som kommer i kontakt med mennesker med nedsat syn, skal rustes bedre til at imødekomme ældre borgere med nedsat syn. En undersøgelse fra Furesø Kommune fra 2016 viser, at over 70 % af de ældre borgere som falder, har syns- og brilleproblemer. Et svækket syn øger risikoen af at falde markant. Eksempelvis for ældre, som står på venteliste til en operation for Katarakt – også kaldet Grå stær. Derfor er en målrettet indsats omkring øjen- og synsproblematikker altafgørende.
 

Vi tror på, at der skal gøres op med den silotænkning, der til tider karakteriserer sundhedsvæsnet. I stedet skal der en tværfaglig indsats til i kampen mod faldulykker. I Ballast fungerer vi som et bindeled mellem kommuner, uddannelsesinstitutioner, organisationer og privatpersoner. Sådan sørger vi for at vores værdiskabende knowhow og socialt bæredygtige og løsninger bliver udbredt i hele samfundet.


Projektperiode: Projektet startede i marts 2018 (fase 2)
Samarbejdspartnere: Nedsatsyn.dk, Øjenforeningen, Praksis- og Innovationshuset ved Metropol, optometriuddannelsen ved Københavns Erhvervsakademi og Serious Games Interactive. 

Funding: Synoptik-Fonden

Vores arbejde for faldforebyggelse er en videreudvikling af projektet 'Digital synssimulation'

Kontakt: Partner og projektudvikler, Michala Mathiesen