Fællesskaber er afgørende

22. oktober 2018

Projektet Fællesskaber på trods giver vigtig indsigt i ældres ensomhed i forbindelse med synsnedsættelse og bud på, hvordan tabu og isolation brydes.

Ældre mennesker føler sig i høj grad ensomme og isolerede. Ifølge fonden Ensomme Gamles Værn gælder det mindst 30.000 ældre over 65 år, og følelsen bliver mere udbredt jo ældre, man bliver. Ballast tager problematikken op i projektet Fællesskaber på trods, hvor ældre mennesker i en række selv fortæller om deres tilværelse og kontakt til omverdenen og hvordan et svigtende syn kan påvirke deres mulighed for at være socialt aktive.

I projektet Borgerfortællinger får ældre mennesker en stemme og fortæller om ensomhed og synsnedsættelse.

I projektet Borgerfortællinger får ældre mennesker en stemme og fortæller om ensomhed og synsnedsættelse.

De såkaldte borgerfortællinger bliver i disse uger filmet på plejehjem i Hovedstadsregionen, og vidnesbyrdene giver allerede nu stof til eftertanke.

”Det er overraskende, hvor meget mod på livet, fortællerne har. For eksempel en ældre kvinde på 93 år, som ikke kan tåle lys på grund af en synsnedsættelse, som er meget svimmel, og som de seneste to år har trukket sig mere og mere tilbage og næsten ikke kommer ud fra sit værelse på plejehjemmet – hun siger, ”Det er da gået mig meget godt”,” siger Louise Folker, der er projektleder på Fællesskab på trods.

Fællesskabet skal kunne rumme synsnedsættelse

”Den positive tilgang er så oprigtig. Jeg havde tænkt, at det måtte være helvedes forgård at miste synet og komme på plejehjem. Men det er mere nuanceret. Ensomhed er tilsyneladende ikke knyttet så meget op på synsproblematikker som på det basale, menneskelige spørgsmål, om man har et godt bagland eller ikke,” siger Louise Folker.

Samtalerne med de ældre beboere med synsnedsættelser viser, at hvis man ikke har et socialt liv med sin familie, så kan andre sociale aktiviteter forhindre eller bryde isolationen, hvis de tager højde for, at nogle ser dårligt eller slet ikke.

”De ældre deltager for eksempel i Dansk Blindesamfunds aktiviteter og kaster sig ud i en masse forskellige ting, når de foregår i et fællesskab, som kan rumme dem. Det viser, at der er virkelig afgørende brug for solide tilbud, for ellers er disse ældre mennesker dårligt stillet,” siger projektleder Louise Folker.

Øjenåbner for personalet

Optagelserne til Fællesskaber på trods giver inspiration til, hvordan personale på plejehjem og plejecentre kan arbejde med at bryde tabuet om ensomhed og skabe aktiviteter og specifikke rammer, hvor man også kan være med, hvis man har dårligt syn, og så beboerne ikke skal sidde alene med deres problemstillinger.

”En beboer fortalte, at hun er flov over, at hendes værelse altid er halvmørkt, fordi hun trækker gardinerne for på grund af sin synsnedsættelse. Da en af lederne hørte det, kunne hun fortælle, at gardinerne er trukket for på stort set alle værelser. Det blev tydeligt for hende, at det er vigtigt at åbne for samtaler om syn og synsproblematikker for at komme skamfuldhed og tabuer til livs,” siger Christine Svensson, som er partner i Ballast.

”Den samme leder rystede på hovedet og udbrød, ”hvorfor har vi ikke tænkt på det!” da en beboer fortalte, at hun trækker sig fra fællesaktiviteter fordi de levende lys på bordet flimrer for hende og skærer i øjnene, og at juletiden er den værste for hende, for da er der virkelig gang i stearinlysene. På den måde giver projektet allerede nu konkret input til, hvordan man kan arbejde aktivt med at forhindre, at ældre mennesker med synsnedsættelse trækker sig fra fællesskabet og risikerer at blive ensomme,” siger Christine Svensson.

Optagelserne fra Fællesskaber på trods bliver senere på året til en række film, som skal bruges af plejepersonale, sådan at de bliver bedre i stand til at forstå de ældres situation og behov og skabe aktiviteter og tilbud, som styrker fællesskaber.

Læs mere om projektet Fællesskaber på trods på dette link.

Læs mere hos fonden Ensomme Gamles Værn om ældre danskeres ensomhed på dette link.


Sidst opdateret den 22. oktober 2018.