FYSISK TILGÆNGELIGHEDSVURDERING

Fysisk tilgængelighed: På illustrationen ses et bybillede med et træ, vejskilt, gadelys, en bygning og niveauforskelle, som er typiske tilgængelighedsudfordringer.

Fysisk tilgængelighed: På illustrationen ses et bybillede med et træ, vejskilt, gadelys, en bygning og niveauforskelle, som er typiske tilgængelighedsudfordringer.

HVORFOR FYSISK TILGÆNGELIGHED?

Ved at optimere jeres fysiske (og digitale) rammer, hjælper I ikke blot de af jeres kunder, som har et handicap. Tilgængelighed gør det lettere og behageligere for alle at færdes i jeres fysiske miljø og at få mest muligt ud af jeres fysiske omgivelser.

Der findes mange som allerede er gode til at tage højde for indretning til kørestolsbrugere og brugere med gangbesvær da der i Dansk Standard allerede er defineret tydelige krav for disse brugergrupper. Der er dog stadig mange brugergrupper som Dansk Standard ikke tager højde for, det gælder for eksempel brugere som har en synsnedsættelse, en farvesynsdefekt eller en hørenedsættelse. Men det gælder også kunder, som har svært ved at læse (fx pga. dysleksi), som er udfordret på balancen, eller ryster på hænderne på grund af en sygdom. Netop disse brugergrupper tager vi højde for når vi laver en fysisk tilgængelighedsvurdering af jeres omgivelser, og I kan være med til at vurdere om der er nogle brugergrupper som I ønsker specielt fokus på.

HVAD UNDERSØGES VED EN FYSISK TILGÆNGELIGHEDSVURDERING?

Ved en tilgængelighedsvurdering af jeres fysiske omgivelser tager vi altid udgangspunkt i kvalitative brugertests, da vi tror på at brugerne er eksperterne. Hvis det er det større fysisk område med mange elementer, vælger vi i fællesskab et fokus, men generelt kigger vi på:

  • Adgang til toiletfaciliteter og evt. garderobe

  • Udendørs adgangsforhold

  • Overblik og vejvisning (skiltning)

Hvis de fysiske omgivelser spiller sammen med en digital platform, fx en app, vil vi også meget gerne vurdere tilgængeligheden af denne, da det kan være en stor hjælp for visse brugergrupper hvis den er tilgængelig. Læs mere om digital tilgængelighedsvurdering her.

TILGÆNGELIGHEDSTESTS - HVORFOR TESTE MED BRUGERNE?

Ved udførsel af tilgængelighedstests med udvalgte brugergrupper, undersøger vi, om brugerne kan navigere optimalt i jeres fysiske miljø. Ved at tage højde for forskellige brugergrupper, inviterer I flere brugere til jeres fysiske rammer, som dermed føler sig inkluderede, hvilket er første skridt på vejen til en bredere kundegruppe.

PROCESSEN OMKRING EN FYSISK TILGÆNGELIGHEDSVURDERING

1.I kontakter Ballast, som får et overblik over jeres fysiske rammer og den generelle tilgængelighed. På baggrund af dette udarbejdes der et uforpligtende tilbud på en samlet tilgængelighedsvurdering udført af Ballast.

2.Ved accept af tilbuddet påbegynder Ballast designet af en tilgængelighedsvurdering specifikt til jeres løsning. En tilgængelighedsvurdering består typisk af brugertests, en teknisk gennemgang og en samlet vurdering af tilgængeligheden.

3. I får en samlet rapport med tilgængelighedsvurderingen af jeres fysiske rammer. Rapporten indeholder en prioriteret handleplan for, hvordan I øger tilgængeligheden i jeres fysiske rammer, alt imens I sikrer en generel brugervenlighed.

Ved påbegyndt og udført tilgængelighedsoptimering kan I tilføje et af Ballasts WCAG 2.1 compliant-
stempler på jeres digitale løsning.