I mit arbejde oplever jeg dagligt konsekvenserne ved synshandicap og øjensygdomme. Ballasts arbejde for at sikre en dybdegående viden om borgere med synsnedsættelser blandt sundheds- og plejepersonale er derfor både nytænkende og tiltrængt. Især vil jeg fremhæve deres fokus på livskvalitet og faldforebyggelse, som er af væsentlig samfundsmæssig karakter. Deres arbejde er værdifuldt, forandringsskabende og professionelt.
— Marijke Vittrup / Direktør, Øjenforeningen

Hos Ballast arbejder vi for at sikre tilgængelighed, livskvalitet og forståelse for mennesker med nedsat syn. Brugerinddragelse og et unikt kendskab til de mennesker, der lever med synshandicap, er altid udgangspunktet for vores projekter og produktudvikling.

Vi er en designteknologisk virksomhed, som har modet til at gå ind i kampen for bedre sundhed og for stærkere velfærd. Gennem digitale synssimulationer, læringsspil og workshops sikrer vi, at fagfolk på tværs af sundhedssektoren har forståelse for, hvordan det er at leve med nedsat syn - og for hvordan man kan skabe mere livskvalitet, tryghed og sundhed for de mange mennesker der lever med øjendiagnoser.  

Vi tror på forestillingen om det omvendte hjælpemiddel - nemlig det hjælpemiddel der er rettet mod samfundet og især de sundhedsprofessionelle, som er i berøring med mennesker med synsdiagnoser. Sådan sørger vi for bedst mulige understøttelse af livskvalitet, inklusion og funktionsniveau.

Nøjagtigt som man bruger ballast til at skabe ligevægt på et skib, opdrift i en luftballon og stabilitet under et tog, bruger vi vores ballast til at skabe lige muligheder i samfundet. Og vi er allerede godt på vej!


 
Ikkke-navngivet.png
 

 Christine Svensson, Chief Product Development & Production Officer

Christine Svensson

Partner & Produktudvikler

Christine designer de produkter vi bruger i vores oplysnings- og undervisningsarbejde. Gennem brugerinddragelse og behovsanalyser sikrer hun, at alle vores tilgængelighedsløsninger giver den største effekt for mennesker, der lever med nedsat syn. Som designingeniør går hun hverken på kompromis på funktionalitet eller æstetik.

✉ cs@ballastcph.dk


 Helle Vedø Chief Customer Relations & Sales Officer

Helle Vedø

Partner & Strategiudvikler

Helle står for at få vores projekter og produkter ud til dem hele handler om – nemlig mennesker med nedsat syn og fagfolk omkring dem. Som de andre er hun designingeniør og hun finder de bedste ambassadører for Ballast. Hun har altså hånd i hanke med, at vores knowhow bliver brugt på bedste vis både i det offentlige og private.

✉ hv@ballastcph.dk


 Michala Mathiesen, Chief Innovation & Sustainability Officer

Michala Mathiesen

Partner & Projektudvikler

Michala styrer vores innovationsprojekter, og har altid det forkromede overblik. Sammen med vores samarbejdspartnere sørger hun for at maksimere det udviklingspotentiale vores tilgængeligheds-løsninger fører med sig. Hun er designingeniør og hun lægger inde med en unik viden om, hvordan vi som samfund sikrer bæredygtighed.  

✉ mm@ballastcph.dk