Ballasts arbejde for inklusion og tilgængelighed for borgere med synsnedsættelser er forandringsskabende, sympatisk og innovativt. Kombinationen af den digitale simulationsløsning og Ballasts fokus på brugerinddragelse er i særdeleshed en gevinst for fores undervisning.
— Kjersti Lindblad / Lektor i optometri, Københavns Erhvervsakademi

Hos Ballast arbejder vi for at sikre tilgængelighed, livskvalitet og forståelse for mennesker med handicap og ældre mennesker.

Vi er en designteknologisk virksomhed, som går aktivt ind i kampen for bedre sundhed og stærkere velfærd. Med bl.a. digitale synssimulationer, læringsspil og workshops sikrer vi, at fagfolk på tværs af sundhedssektoren får forståelse for, hvordan det er at leve med nedsat syn og for, hvordan man skaber mere livskvalitet, tryghed og sundhed for de mange mennesker, der lever med øjendiagnoser. 

Vi tror på forestillingen om det omvendte hjælpemiddel, der er rettet mod samfundet og især de sundhedsprofessionelle, som er i berøring med mennesker med synsdiagnoser. Sådan sørger vi for at skabe den bedst mulige understøttelse af livskvalitet, inklusion og funktionsniveau.

Ballasts metode

Brugerinddragelse og et unikt kendskab til ældre mennesker og de mennesker, der lever med handicap, er altid både udgangspunkt og omdrejningspunkt for vores projekter og produktudvikling.

 En model for Ballasts metode. En cirkulær proces hvor borger og brugerinddragelse er gennemgående. Følgende step er indikeret på cirklen, listet op i rækkefølge med uret: Identifikation af probelmstillinger, Research og test af eksitsterende praksis, Analyse og Konceptudvikling, Prototyping og Mock-ups, Tilpasninger og test, Implementering og forankring.

 

Vores metode sikrer bæredygtige projekter forankret i den virkelige verden. Ved at inddrage borgere og brugere i udviklingen fra første idé til endelig implementering sikrer vi, at løsninger og teknologi både bliver brugt effektivt og skaber positive forandringer. På den måde undgår vores kunder indkøb af velfærdsteknologi, som savner overvejelser om praktisk anvendelse, for eksempel i undervisningen på sundhedsuddannelserne. 

Nøjagtigt som man bruger ballast til at skabe ligevægt på et skib, opdrift i en luftballon og stabilitet under et tog, bruger vi vores ballast til at skabe lige muligheder i samfundet.
Og vi er allerede godt på vej.

 
 

ballast teamet

 
 
  Christine Svensson   Partner og produktudvikler

Christine Svensson

Partner og produktudvikler

  LOUISE FOLKER   FUNDRAISER og projektleder

LOUISE FOLKER

FUNDRAISER og projektleder

  Helle Vedø   Partner og Strategiudvikler

Helle Vedø

Partner og Strategiudvikler

  MAI RASMUSSEN   KOMMUNIKATIONSKONSULENT

MAI RASMUSSEN

KOMMUNIKATIONSKONSULENT

  Michala Mathiesen   Partner og PROJEKTudvikler

Michala Mathiesen

Partner og PROJEKTudvikler