Ballasts arbejde for inklusion og tilgængelighed for borgere med synsnedsættelser er forandringsskabende, sympatisk og innovativt. Kombinationen af den digitale simulationsløsning og Ballasts fokus på brugerinddragelse er i særdeleshed en gevinst for vores undervisning.
— Kjersti Lindblad / Lektor i optometri, Københavns Erhvervsakademi

vi skaber ballast

Hos Ballast arbejder vi for at sikre tilgængelighed, livskvalitet og forståelse for ældre mennesker og mennesker der lever med handicap og kronisk sygdom, for eksempel diabetes og demens.

Vi arbejder for FN verdensmål nr 10 som handler om mindre ulighed.

Vi arbejder for FN verdensmål nr 10 som handler om mindre ulighed.

Vi samarbejder med private virksomheder og offentlige institutioner for at sikre, at vores samfund er tilgængeligt for alle og at fagfolk i fx sundhedsvæsenet, finanssektoren og byggebranchen, har forståelse for  og indsigt i, hvordan det er at leve med aldersrelaterede sanseforandringer, handicap og kronisk sygdom. Det er vigtigt for, at vores samfund bliver indrettet og designet, så der er plads til alle.

Ballast designer velfærdsteknologi som digitale simulationer og læringsspil, og vi bruger teknologien aktivt og målrettet til at sikre mere livskvalitet, tryghed og sundhed for alle.

Vi tror på forestillingen om det omvendte hjælpemiddel, der er rettet mod samfundet og især de sundhedsprofessionelle, som er i berøring med mennesker, der lever med bl.a. funktionsnedsættelser og sanseforandringer. Sådan sørger vi for at skabe den bedst mulige understøttelse af livskvalitet, inklusion og funktionsniveau.

Ballast inddrager brugerne

Brugerinddragelse og et unikt kendskab til ældre mennesker og de mennesker, der lever med handicap eller sygdom, er altid både udgangspunkt og omdrejningspunkt for vores projekter og produktudvikling.

En model for Ballasts metode. En cirkulær proces hvor borger og brugerinddragelse er gennemgående. Følgende step er indikeret på cirklen, listet op i rækkefølge med uret: Identifikation af probelmstillinger, Research og test af eksitsterende praksis, Analyse og Konceptudvikling, Prototyping og Mock-ups, Tilpasninger og test, Implementering og forankring.

 

Vores metode sikrer bæredygtige projekter forankret i den virkelige verden. Ballasts Borgerpanel udgør en gruppe mennesker som vi indrager i vores projekter, både på frivillig basis og som lønnede opgaver. Ved at inddrage borgere og brugere i udviklingen fra første idé til endelig implementering sikrer vi, at løsninger og teknologi både bliver brugt effektivt og skaber positive forandringer. På den måde sikrer vi relevante løsningsforslag, når vi udfører tilgængelighedstests af bygninger og insutitutioner. I vores samarbejder med sundhedssektoren sikrer brugerinddragelsen, at fx sundhedsuddannelserne undgår indkøb af velfærdsteknologi, som savner overvejelser om praktisk anvendelse.


Nøjagtigt som man bruger ballast til at skabe ligevægt på et skib, opdrift i en luftballon og stabilitet under et tog, bruger vi vores ballast til at skabe lige muligheder i samfundet.
Og vi er allerede godt på vej.

 
 

ballast teamet

 
 
CHRISTINE SVENSSON PARTNER OG DESIGNINGENIØR (PRODUKT) cs@ballastcph.dk Se Linkedin-profil

CHRISTINE SVENSSON
PARTNER OG DESIGNINGENIØR (PRODUKT)
cs@ballastcph.dk
Se Linkedin-profil

MARIE DYLOV KRISTIANSEN ETNOLOG OG PROJEKTMEDARBEJDER md@ballastcph.dk Se LinkedIn-profil

MARIE DYLOV KRISTIANSEN
ETNOLOG OG PROJEKTMEDARBEJDER
md@ballastcph.dk
Se LinkedIn-profil

HELLE VEDØ DEMIR PARTNER OG DESIGNINGENIØR (BYRUM & BYGNINGER) hv@ballastcph.dk Se Linkedin-profil

HELLE VEDØ DEMIR
PARTNER OG DESIGNINGENIØR (BYRUM & BYGNINGER)
hv@ballastcph.dk
Se Linkedin-profil

SOFIA MADVIG ERGOTERAPEUT OG PROJEKTMEDARBEJDER sm@ballastcph.dk Se Linkedin-profil

SOFIA MADVIG
ERGOTERAPEUT OG PROJEKTMEDARBEJDER
sm@ballastcph.dk
Se Linkedin-profil

MICHALA MANIKARNIKA PARTNER OG DESIGNINGENIØR (DIGITALT) mm@ballastcph.dk Se Linkedin-profil

MICHALA MANIKARNIKA
PARTNER OG DESIGNINGENIØR (DIGITALT)
mm@ballastcph.dk
Se Linkedin-profil

MAI RASMUSSEN KOMMUNIKATIONSKONSULENT mr@ballastcph.dk Se Linkedin-profil

MAI RASMUSSEN
KOMMUNIKATIONSKONSULENT
mr@ballastcph.dk
Se Linkedin-profil