OPlæg om tilgængelighed, livskvalitet og forståelse for mennesker med nedsat syn

3. maj 2018

Louise Folker og Michala Mathiesen fra Ballast deltog mandag d.23. april til arrangementet CHI Morgen med temaet "Hvordan kan ny teknologi forbedre kompetenceudvikling og læring om sundhed?"

Arrangementet var stablet på benene af Copenhagen Health Innovation (CHI) som et morgenmøde med teknologi- og læringsinteresserede deltagere. Michala præsenterede den første halve time hele grunden til at Ballast arbejder med lige netop dette emne, og hvorfor vi for tiden har fokus på teknologi og læring. Deltagerne blev, foruden introduktionen til Ballast, præsenteret for historien om Lasse som gennem et par simulationsbriller pludselig kunne få sin dansklærer til at forstå hans behov for tydelige fotokopier bedre, såvel som ideen bag læringsspillet Indsigt som er et af Ballasts nyere tiltag fra december 2017. 
Præsentationen blev afrundet med en introduktion til Ballasts nuværende store projekt som har i sinde at arbejde tværfagligt med at uddanne sundhedsfagligt personale i hvad det vil sige at imødekomme og behandle borgere med nedsat syn. Det større perspektiv i projektet er at forebygge synsrelaterede faldulykker blandt ældre borgere i eget hjem. Læs mere om projektet her.

Efter Ballast fulgte et spændende oplæg fra CAMES Rigshopitalet som handlede om deres arbejde med simuleret kirurgi der gør studerende og sundhedsprofessionelle klar til praksis.
Til slut blev morgenmødet rundet af med rigtig gode spørgsmål til oplæggene. Nedenfor ses et par billeder fra arrangementet hvor Michala og Louise hhv. holder oplæg og svarer på spørgsmål.

Fotos: Copenhagen Health Innovation
 

Michala holder oplæg foran en præsentation til CHI Morgen, imens de fremmødte lytter
Louise er i gang med at svare på spørgsmål efter begge oplægsholdere har været på banen, hun står sammen med oplægsholderne fra CAMES Rigshopitalet