FONDEN ENSOMME GAMLES VÆRN STØTTER NYT bALLAST-PROJEKT

19. juni 2018

Fællesskab og højere livskvalitet for ældre med synsnedsættelse er målet for nyt Ballast-projekt, som netop har fået finansiering af Fonden Ensomme Gamles Værn.

Ballast arbejder for at sikre tilgængelighed, livskvalitet og forståelse for mennesker med nedsat syn, og vi inddrager altid målgruppen i vores processer og projekter. Derfor har vi udviklet projektet Fællesskab på trods af synsbarriere, som giver ældre mennesker med synsnedsættelse en aktiv stemme, og som netop har fået støtte af Fonden Ensomme Gamles Værn.

Projektet faciliterer borgersamtaler, hvor ældre mennesker og pårørende deler deres erfaringer med synsproblematikker. Med i samtalerne er også repræsentanter for vores samarbejdspartnere fra for eksempel sygepleje- og SOSU-skolerne.

Borgersamtalerne er Ballasts værktøj til at indsamle viden om liv og hverdag med synsnedsættelse. Den indsamlede viden bliver omsat til blandt andet tre korte dokumentarfilm, som nuancerer og menneskeliggør samfundets generelle billede af ældre menneskers tilværelse med nedsat syn. På den måde bliver de ældres livsfortællinger selve kernen i projektet, og fortællerne får direkte indflydelse på både synsfagligheden på de sundhedsfaglige uddannelser og efteruddannelser og på forandringer og forbedringer af deres livsvilkår. Invitation til samtalerne sker i samarbejde med Øjenforeningen.

Sårbar gruppe
Ældre, som lever med nedsat syn, en sårbar gruppe, der har høj risiko for ensomhed. For mange opleves en synsnedsættelse som et meningstab både fysisk, følelsesmæssigt og socialt.

Nedsat syn kan føre til problemer i forhold til ernæring, faldulykker og angst og depression, hvilket yderligere øger risikoen for, at man føler sig alene. I vores arbejde oplever vi, at omverdenen - både de pårørende, sundheds- og plejepersonalet og de fysiske rammer - ofte ikke er gearet til at inkludere denne gruppe af ældre.
Vi ser eksempelvis ofte, at ældre med synsnedsættelser bliver social ekskluderet og unødigt umyndiggjort. Aldersrelaterede synsnedsættelser er med andre ord stigmatiserende. Det arbejder Ballast på at ændre ved at skabe bedre betingelser for de ældres møde med det omkringliggende samfund.

Gennem teknologiudvikling og videndeling skaber vi en mere nuanceret og menneskelig forståelse for de ældre for dermed forebygge den ensomhed, som synsnedsættelser ofte fører med sig.

Formidler målgruppens livsvilkår
Fællesskab på trods af synsbarriere er et af flere Ballast-projekter, som formidler vores målgruppes livsvilkår til omverdenen. Formidlingen retter sig især mod Sundheds- og plejeprofessionelle, fordi disse faggrupper udgør en stor del af de ældres sociale kontakt.

Mødet mellem de ældre og de sundhedsprofessionelle er altså altafgørende både for at skabe gode relationer mellem de ældre og eksempelvis plejehjemspersonalet - og for den behandling, som ofte kan forbedre de ældres adgang til sociale fællesskaber generelt.

Læs mere om ensomhed og fællesskaber for ældre mennesker på Ensomme Gamles Værns hjemmeside på dette link.

Læs om Øjenforeningen på dette link.

Michala holder oplæg foran en præsentation til CHI Morgen, imens de fremmødte lytter