Sundhedspersonale mangler viden om syn

7. november 2018

Ballasts undersøgelse af den sundhedsfaglige viden om syn giver vigtige og overraskende indsigter.

Til trods for, at nedsat syn er fuldkommen almindeligt blandt den voksende gruppe af ældre mennesker, er synsproblematikker forholdsvis ukendte hos sundhedspersonale på danske sygehuse og plejehjem. Det er en af de lige dele overraskende og beklagelige opdagelser, som Ballast har gjort i projektet Uddannelsesforløb for sundhedsprofessionelle om synsnedsættelser.

En dukke fra simulationslaboratoriet på UCL. Dukken bruges til at træne færdigheder blandt sygeplejestuderende.

En dukke fra simulationslaboratoriet på UCL. Dukken bruges til at træne færdigheder blandt sygeplejestuderende.

Projektet har med støtte fra Synoptik-Fonden undersøgt, hvordan man kan skabe de bedste pædagogiske, etnografiske og læringsmæssige rammer for uddannelsesforløb til sundheds- og plejesektorerne. Tanken er at sikre, at personalet er bedst muligt rustet til at hjælpe mennesker med synsnedsættelse og for eksempel forebygge de hyppige faldulykker, som hvert år koster samfundet et trecifret millionbeløb og berøver ældre borgere deres livskvalitet.

Uvidenhed om synsrelaterede problemer

Det viste sig tidligt, at der er et stort set udækket behov for viden om netop synsproblematikker. For eksempel får sygeplejestuderende i realiteten kun viden om liv og hverdag med en synsnedsættelse, hvis de kommer i praktik på en øjenafdeling. På uddannelsen er der generelt et stærkt fokus på livsstilssygdomme som for eksempel diabetes.

Ballast mener derfor, at det er vigtigt, at læring om øjendiagnoser kommer på dagsordenen i gerontologisk undervisning. Det kan for eksempel være i forbindelse med læren om diabetes, demens og hjerneskade. Og ikke mindst er det vigtigt, at studerende og professionelle får indsigt i, hvordan øjendiagnoser påvirker patienter praktisk og følelsesmæssigt.

For hvor faldulykker nok er den mest kendte konsekvens af nedsat syn, så viser Ballasts undersøgelser, at der også ofte følger en række andre folkesundhedsmæssige udfordringer med. Blandt dem er ensomhed, ernæring og personlig hygiejne.

Komplekse patienter

Ældre borgere med nedsat syn, som kommer i kontakt med sundhedssystemet, er ofte det, man kalder komplekse patienter. De har flere sygdomme og problemer på en gang.

Det er galt nok i sig selv for det ældre menneske. I sundhedssystemet betyder det samtidig besvær med at adskille hvad, der er årsag til hvad, og risikoen opstår for at overse en eller flere problematikker. Som for eksempel hvordan et stadig forværret syn kan være en faktor i forhold til faldulykker.

På baggrund af projektets resultater anbefaler Ballast dels, at en holistisk tilgang til ældrepleje styrkes, og at det uddannelsesforløb, som projektet skaber basis for, ikke udelukkende simulerer nedsat syn men også andre problematikker, der er forbundet med at blive ældre. Det kan være nedsat hørelse og svigtende balance.

Behov for teknologisk løft til uddannelser

Projektet afdækker generelt stor velvilje i de sundhedsfaglige uddannelsesinstitutioner overfor ny teknologi og især for AR og VR (augmented og virtual reality, red.).

Mange institutioner har allerede investeret i hardware. Men fagligt relevant software er en mangelvare, og der findes for eksempel på nuværende tidspunkt ingen eksempler på brug af VR i uddannelse af sundhedsprofessionelle.

Ballasts videre arbejde med dette område kommer derfor til at fokusere både på inddragelse af synsproblematikker i undervisningen og på, hvordan VR-simulationer af nedsat syn kan berige og forny læringen på uddannelserne.

Ikke mindst de mindre teoretisk og mere praksisorienterede SOSU-uddannelser byder simulationer velkomne. Ifølge en SOSU-underviser er det effektivt med “undervisning, hvor  man kan mærke det på sin egen krop. Det hjælper elever, der ikke tænker så abstrakt.”

Uddannelsesforløb for sundhedsprofessionelle om synsnedsættelser blev gennemført marts-august 2018 og inddrog fx sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter, pædagogiske assistenter og administrative medarbejdere i kommunale social- og sundhedsforvaltninger. Ældre borgere deltog i konceptudviklingen.

Læs mere om projektet om synsopkvalificering af sundhedspersonale på dette link.