tester tilgængeligheden på
Roskilde festival

29. juni 2018

Ville du selv tage på Roskilde Festival, hvis du ikke kunne se? Ballast tester festivalens tilgængelighed for mennesker med synshandicap for at kunne forbedre forholdene forud for næste års musikfest.

Hvordan finder man vej mellem en scene og sit telt på Roskilde Festival, hvis man har nedsat syn? Kan man bruge festivalens app til at se, hvornår favoritbandet spiller, lokalisere det nærmeste toilet eller finde frem til førstehjælpen, hvis man kun kan gøre brug af en ganske lille synsrest?

Roskilde Festival har de senere år arbejdet med at gøre det nemmere og rarere at deltage for personer, som bruger kørestol. Med assistance fra Ballast udvider festivalen nu sit tilgængelighedsarbejde til også at gælde mennesker, som har nedsat syn eller slet ikke kan se.

“Vi er glade for samarbejdet med Roskilde Festival, for mennesker med for eksempel synsnedsættelse skal selvfølgelig også kunne være med ved særlige begivenheder og have det sjovt på Roskilde,” siger Helle Vedø, der er partner i Ballast.

Test af festivalplads og festivalapp
To testpersoner med synshandicap undersøger festivalens tilgængelighed både fysisk og digitalt et par dage før, det bliver skruet op for musikken på Dyrskuepladsen. De skal blandt andet finde frem til første række foran en af scenerne, forsøge at orientere sig ved hjælp af skilte og ikke mindst teste, om de kan købe øl og mad i de foretrukne boder.

Digitalt bliver festivalens app udfordret på sin tilgængelighed i forhold til at bruge funktionerne uden syn.

Resultaterne af testen bliver brugt til at forbedre tilgængeligheden forud for næste års festival.

Inspirere til bedre kultur-tilgængelighed
“Vi vil gerne være med til at inspirere andre kulturinstitutioner til også at give sig i kast med at blive tilgængelige for mennesker, som ser dårligt. Roskilde Festival er jo en kæmpe institution, som også kan inspirere andre til at engagere sig på dette felt," siger Helle Vedø fra Ballast.

"Mange kulturtilbud er rigtig flot med i forhold til at sikre adgang for mennesker med bevægehandicap, men generelt kniber det voldsomt med at sikre andre former for tilgængelighed, som selvfølgelig er lige så vigtige”, siger Helle Vedø.

Testen finder sted mandag den 2. juli klokken 12-16. Roskilde Festival og Ballast samarbejder med Dansk Blindesamfunds Ungdom, DBSU, om testen.

Læs om Roskilde Festivals service til mennesker med handicap på dette link.

Foto: Mie Dernoff / Roskilde Festival

Michala holder oplæg foran en præsentation til CHI Morgen, imens de fremmødte lytter