HER FINDER DU DIT UNDERVISNINGSMATERIALE

TIL: ELEVER OG UNDERVISERE PÅ SOSU-UDDANNELSEN
EMNE: FÆRDIGHEDER I SYN OG GERONTOLOGI

På denne side finder du adgang til alt det nødvendige materiale for undervisningspakken “Færdigheder i Syn og Gerontologi”. Vi anbefaler at “Vejledning til Underviser” læses grundigt igennem som det første. “Spørgsmålsark” og “Huskeråd” kan nemt downloades og printes til uddeling blandt eleverne.