Analyse: VR og sund


 
 
 
En person støtter sig til en anden person for at undgå at falde

Faldulykker er et massivt folkesundhedsproblem og ikke mindst blandt gamle medborgere med nedsat syn. 

En undersøgelse fra Furesø Kommune fra 2016 viser, at over 70 procent af de ældre borgere, som falder, har syns- og brilleproblemer. Ulykkerne fører til nedsat mobilitet, reduceret social kontakt, tab af funktionsevne, afhængighed af offentlige ydelser og desværre også øget dødelighed. Når ældre borgere falder, har det med andre ord store menneskelige og samfundsmæssige konsekvenser. Det betyder ikke, at man falder fordi man er gammel. Ældre borgere falder som følge af aldersrelaterede sygdomme og risici, som ofte kan behandles og forebygges.

Med midler fra Synoptik-Fonden arbejder vi for at skabe og etablere et tværfagligt uddannelsesforløb til sundhedsfaglige uddannelsesinstitutioner. Formålet er, at alle fagfolk, som kommer i kontakt med mennesker med nedsat syn, er rustet til at imødekomme de behov, som ældre borgere med nedsat syn har. For svækket syn øger risikoen af at falde markant. Det gælder blandt andet en forholdsvis store gruppe af ældre, som står på venteliste til en operation for katarakt, der også kaldes grå stær. Derfor er en målrettet indsats indenfor øjen- og synsproblematikker en god idé og en god forretning, både på det menneskelige plan og for samfundet.

Vi undersøger, hvordan der kan gøres op med den silotænkning, som til tider karakteriserer sundhedsvæsnet, fordi en tværfaglig indsats er mere effektiv og således også øger borgernes livskvalitet, for eksempel ved at forebygge de langtidsvirkende faldulykker. I Ballast fungerer vi som et bindeled mellem kommuner, uddannelsesinstitutioner, organisationer og privatpersoner. Sådan sørger vi for at vores værdiskabende knowhow og socialt bæredygtige og løsninger bliver udbredt i hele samfundet.

 

Skal din organisation eller virksomhed være vores næste projektpartner? Kontakt os på info@ballastcph.dk eller +45 50 69 64 65.

 

Siden er sidst opdateret den 25. oktober 2018.

PROJEKTFAKTA

Periode:
marts 2018 - sep 2018

Samarbejdspartnere:
Københavns Professionshøjskole.

Finansiering:
Synoptik Fonden

Kontaktperson:
Michala Mathiesen
mm@ballastcph.dk
Tlf. 50 69 64 65

Relevante links:
Ballast AR